Thao tác về chuyên môn:
Thu thập, kiểm tra chứng từ/hoá đơn hợp lệ theo quy định
Hướng dẫn cách sử dụng hóa đơn, quản lý hóa đơn, sử dụng Token, bảo mật chữ ký số…
Thông báo tình hình của doanh nghiệp khi có phát sinh cần xử lý đối với số liệu kế toán.

Báo cáo thuế hàng quý: Kê khai và nộp các tờ khai báo cáo thuế theo quy định như kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý, kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT quý, báo cáo thuế TNCN (nếu có).

Quản lý sổ sách kế toán: Thiết lập các hồ sơ sổ sách kế toán theo quy định nhưLập phiếu thu – chi, nhập – xuất theo đúng quy định; In sổ cái, sổ chi tiết và đóng sổ kế sách kế toán, chứng từ theo từng quý; Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ; Kết xuất các báo cáo, sổ sách kế toán theo yêu cầu nội bộ; Lập Báo cáo tài chính hàng quý; Soạn thảo các văn bản, chứng từ dung cho nội bộ doanh nghiệp.

Báo cáo quyết toán năm nộp cho Cơ quan Thuế: Thực hiện các tờ khai, các mẫu báo cáo quyết toán năm miễn phí cho khác hàng sử dụng dịch vụ kế toán trong năm: Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài khoản; Quyết toán thuế TNCN năm.

Thay mặt Doanh nghiệp giải trình số liệu liên quan (nếu có).

Lợi ích thiết thực khi sử dụng dịch vụ kế toán tổng hợp

–  Tiết kiệm chi phí nhân sự

–  Tiết kiệm chi phí vật tư

–  Tiết kiệm thời gian

An tâm về thủ tục khai báo thuế và công việc kế toán với 3 bước

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DỊCH VỤ

Thời điểm diễn ra cuộc gặp mặt? Có bao nhiều người tham gia? Bạn có cần hỗ trợ gì đặc biệt không?

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Ngay khi đã xác nhận nhu cầu. Hãy cầm điện thoại gọi ngay cho InnoHouse theo thông tin liên hệ bên dưới để đặt lịch!

ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Ngay khi đã xác nhận yêu cầu từ khách hàng. InnoHouse sẽ ngay lập tức sắp xếp lịch phòng cho bạn. Chỉ cần tới đúng địa chỉ và sử dụng

Dịch vụ khác